Opis inwestycji
Wpisał immo
Czwartek, 17. Wrzesień 2015 15:44
PDF Drukuj Email

 

 

Opis Inwestycji - Puszczykowo

Pragniemy Pa?stwu zaprezentowa? now?  inwestycj? w Puszczykowie.
Budynki w zabudowie bli?niaczej tworzy tylko 4 segmenty zlokalizowane w przepi?knej i bardzo atrakcyjnej okolicy nieopodal Poznania. Domy te wyko?czone s? w podwy?szonym standardzie deweloperskim. Posiadaj? one ogrˇdki przydomowe o ?adnej strukturze architektonicznej, zadrzewionej naturaln? zieleni?. Nad ca?? powierzchni? gara?y znajduj? si? przestronny taras. Powierzchnia u?ytkowa czterech segmentˇw z gara? dwu stanowiskowym wynosi wynosi ok. 148 m2. Nieruchomo?ci usytuowane s? na dzia?kach o powierzchniach ok. 620 m2 ka?da.

 

Prosz? zwrˇci? uwag? na atrakcyjn? ofert? cenow? jak na t? lokalizacj?:

 

- 4 segmenty - 148 m2 - tylko 3980 z?/m2 - ZOSTA? OSTATNI SEGMENT W OFERCIE

Budynek b?dzie mia? okna PVC (oklejina drewnopodobna) z roletami z nap?dem elektrycznym, ogrzewanie nowej generacji Pompa Ciep?a typu powietrze - woda lub piec kondensacyjny, ogrzewanie pod?ogowe, grzejniki panelowe, parapety wewn?trzen, taras od strony ogrˇdka. Istnieje mo?liwo?? ca?kowitego wyko?czenia wn?trz wed?ug indywidualnych potrzeb i gustˇw,  przy wsparciu architekta wn?trz (us?uga dodatowo p?atna).

Zalet? lokalizacji jest blisko?? Poznania i dogodny dojazd w rˇ?nych kierunkach.
W odleg?o?ci 50 m znajduje si? luksusowy o?rodek SPA , z ktˇrego korzystaj? nie tylko mieszka?cy Poznania i okolic, ale ca?ej Polski.

 

Rzuty domˇw

Segment Lewy
Segment Lewy
Segment Prawy
Segment Prawy

Pobierz rzuty:

- Segment Prawy

- Segment Lewy

LAST_UPDATED2
 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualno┼Ťci

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domˇw i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domˇw i mieszka? w naszym budownictwie. Szczegˇ?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.