Puszczykowo
Wpisał Administrator
Czwartek, 02. Czerwiec 2011 20:36
PDF Drukuj Email

 

Lokalizacja - Puszczykowo

Miejscowo?? Puszczykowo przylega do po?udniowej granicy Poznania. Znajduje si? w niewielkiej odleg?o?ci od centrum miasta, ale ju? poza miejskim ha?asem i smogiem. Mo?na odnale?? tu potrzebn? cisz? i spokˇj.
Nieruchomo?ci w zabudowie bli?niaczej w Puszczykowie po?o?one s? na terenie s?siaduj?cym z dzielnic? domkˇw jednorodzinnych oraz pi?knie zadrzewionym Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Atrakcyjno?? lokalizacji podnosz? szlaki szybkiej komunikacji prowadz?ce do Poznania, Mosiny, Rogalinka oraz Kˇrnika.
Puszczykowo znajduje si? w centrum Wielkopolskiego Parku Narodowego, na terenie malowniczo po?o?onym nieopodal jeziora.
W pobli?u znajduje si? szko?a podstawowa, gimnazjum, liczne przedszkola oraz ko?ciˇ?.

Dzi?ki temu mo?ecie Pa?stwo poczu? satysfakcj?, ?e mieszkacie w pobli?u wielkiego miasta, a zarazem walory naturalnej przyrody s? na wyci?gni?cie r?ki.


Zalety lokalizacji osiedla:

- bezpo?rednie s?siedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego
- blisko?? jezior
- atrakcyjna lokalizacja z dala od miejskiego ha?asu, ale z dogodnym i szybkim dojazdem samochodem lub autobusem do centrum Poznania
- blisko?? autostrady A2 (Lubo?)
- w okolicy nowe osiedla domˇw jednorodzinnych
- w odleg?o?ci 150 metrˇw znajduje si? SPA Larnia oraz o?rodek rekreacji i sportu
- sie? sklepˇw oraz restauracji

LAST_UPDATED2
 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualno┼Ťci

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domˇw i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domˇw i mieszka? w naszym budownictwie. Szczegˇ?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.