Komorniki
PDF Drukuj Email

Komorniki - Stan deweloperski

Standard deweloperski obejmuje:

- ?ciany wykonane z ceg?y wapienno piaskowej Xella Silka
- Konstrukcja wykonana betonu z firmy LaFarge z atestem
- Ocieplenie ?cian styropianem 12 cm
- Pokrycia dachu dachwk? ceramiczn? glazurowan? wysokiej jako?ci
- Ocieplenie dachu we?n? mineraln?
- Okna bia?e z PCV profil sze?cio-komorowy
- Szyby okienne o wsp?czynniku przenikania ciep?a 0,72
- Rolety zewn?trzne elektryczne w kolorze bia?ym
- ?ciany wewn?trzne i sufity pokryte tynkiem gipsowym maszynowym firmy Knauf
- ?ciany zewn?trzne - tynk akrylowy,
- Pod?ogi ocieplone styropianem, posadzki cementowe
- Drzwi frontowe KMT Stal Pro z atestem antyw?amaniowym
- Parapety zewn?trzne stal malowana
- Parapety wewn?trzne marmurowe (marmurowe)
- Rynny wykonane z materia?u ocynkowanego
- ?cie?ka do domu oraz podjazd do gara?u wy?o?one kostka brukow? oraz z kostki a?urowej Eko-jumbo
- Brama gara?owa firmy Hormann za dop?ata monta? automatyki na pilota
- Wykonane miejsce sk?adowania odpadw sta?ych (?mietniki)
- Ogrodzenie ogrodu, s?upki metalowe wraz z siatk? metalow? powlekan?
- Droga osiedlowa utwardzona kostk? a?urow? Eko-jumbo
- O?wietlenie drogi osiedlowej
- Okablowanie instalacji: RTV, telefonicznej
- Instalacja wodno-kanalizacyjna z licznikiem
- Instalacja grzewcza : piec gazowy dwu-funkcyjny kondensacyjnym Immergaz
- Instalacja C.O zgrzewana, trzeci obieg do cyrkulacji ciep?ej wody u?ytkowej
- Grzejniki panelowe
- Instalacja elektryczna
- Instalacja alarmowa wraz z oprzyrz?dowanie
- O?wietlenie przed domem

 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualności

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domw i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domw i mieszka? w naszym budownictwie. Szczeg?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.