Komorniki
Wpisał Administrator
Środa, 25. Maj 2011 12:26
PDF Drukuj Email

Komorniki - Lokalizacja

Miejscowo?? Komorniki znajduje si? przy po?udniowej strefie granicy miasta Poznania w niewielkiej odleg?o?ci od centrum Poznania, ale ju? poza miejskim ha?asem i smogiem. Mo?na odnale?? w niej potrzebn? cisz? i spokj.

Osiedle Komorniki po?o?one jest na terenie s?siaduj?cym z dzielnic? domkw jednorodzinnych oraz pl uprawnych.

Atrakcyjno?? lokalizacji osiedla podnosz? szlaki szybkiej komunikacji prowadz?ce st?d do Poznania. Gmina Komorniki, do ktrej nale?y miejscowo?? Komorniki, po?o?ona jest w po?udniowej cz??ci wojewdztwa wielkopolskiego. Nieopodal znajduje si? Wielkopolski Park Narodowy oraz malowniczo po?o?one jeziora.
W pobli?u szko?a podstawowa, gimnazjum, liczne przedszkola oraz ko?ci?.

Dzi?ki temu mo?ecie Pa?stwo poczu? satysfakcj?, ?e mieszkacie w pobli?u wielkiego miasta a zarazem walory naturalnej przyrody s? na wyci?gni?cie r?ki.

LAST_UPDATED2
 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualności

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domw i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domw i mieszka? w naszym budownictwie. Szczeg?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.